poniedziałek, 26 stycznia 2009

Kobieta i mężczyzna w Islamie

Według Koranu, kobieta powinna znajdować się pod opieką mężczyzny. Święta Księga uznaje ją za istotę, która potrzebuje wsparcia, ponieważ jest słaba, dlatego powinna zawsze mieć przy obie opiekuna – racjonalnego, mądrego, silnego, opanowanego oraz stanowczego mężczyznę.

Obowiązkiem ojca, brata a następnie męża jest zapewnienie kobiecie opieki, bezpieczeństwa materialnego i czuwania nad jej postępowaniem. Kobiety muzułmańskie czują się bezpiecznie pod opieką mężczyzn choć dzieje się to kosztem ich wolności osobistej.


Zgodnie z tym co mówi Koran, mężczyzna, który odczuwa pociąg seksualny do kobiet powinien założyć rodzinę. Może on posiadać tyle żon, ile jest w stanie utrzymać. Pozamałżeńskie stosunki seksualne są w islamie potępiane i kategoryczne zakazane.


Mężczyzna jako głowa rodziny chodzi do pracy, podejmuje najważniejsze decyzje związane z rodziną i zarządza domowym budżetem. Musi on też stać na straży kryształowego prowadzenia się kobiety, gdyż od tego zależy jego honor. Dlatego też mężczyźni ograniczają swoim kobietom możliwość samotnego poruszania się do minimum. Jeśli kobieta chce wyjść z domu, zawsze musi towarzyszyć jej mężczyzna. Kobieta nie ma obowiązku utrzymywać się sama czy też pomagać mężowi w utrzymaniu rodziny. Mąż powinien zapewnić żonie porównywalny status materialny jaki był w jej domu rodzinnym. Mężczyzna nie może zakazać kobiecie pracować. Jeśli będzie chciała pracować może to robić, ale pieniądze są jej własnością i nie musi ich oddawać mężowi, czy też dokładać ich do wspólnego budżetu. Kobieta w islamie ma prawo do swojego majątku, chyba, że umowa małżeńska stanowi inaczej.

Do obowiązków kobiety należy opieka nad domem i rodziną. Ma ona dobrze wychować dzieci i dbać o męża. Mąż w miarę możliwości powinien pomagać żonie. Zgodnie z hadisami – relacjami o czynach, decyzjach, wypowiedziach i wydarzeniach z życia Mahometa, Prorok sam zakładał sobie buty, sprzątał i naprawiał ubrania. Każdy przykładny muzułmanin powinien brać z niego przykład. Do obowiązków małżonki należy też zaspokajanie potrzeb seksualnych męża i by z tego związku narodziły się dzieci. Dla muzułmanina bardzo ważne jest by, jego żona darzyła go szacunkiem, by był dla niej autorytetem w wielu sprawach.

Pobożność jest dla muzułmanów bardzo ważna i otwiera dostęp do raju. Muzułmanie wierzą w osobny raj dla mężczyzn i kobiet. Szeroko jest rozpowszechniona teoria, że według islamu kobieta nie ma duszy. Jest to oczywiście jeden z wielu negatywnych i krzywdzących stereotypów dotyczących tej religii. Islam, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, nie obwinia kobiety o wygnanie pierwszych ludzi z raju. W doktrynie muzułmańskiej Adam i Ewa popełnili grzech odejścia od Boga razem.

Muzułmanki, które są rozproszone po całym świecie, mają różne sytuacje życiowe. Łączy je wyznawana religia, a różni język, narodowość, kultura, pochodzenie społeczne, wykształcenie i rola społeczna. Nie da się porównać na przykład sytuacji mieszkanki Arabii Saudyjskiej, muzułmanki z Jordanii oraz Turczynki mieszkającej w Stambule. Jest to spowodowane tym, że niektóre szkoły prawa w islamie dopuszczają elementy prawa zwyczajowego, które obowiązywało na tych terenach jeszcze przed nadejściem islamu. W Nigerii muzułmańska kobieta jest skazywana za cudzołóstwo na karę śmierci, a w Koranie kara jest przewidziana zarówno dla mężczyzny i kobiety: sura 24:2 ( An - Nur) „ Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze”. Święta Księga nie wspomina też o karaniu tego występku śmiercią przez ukamienowanie.

Często zarzuca się podłe traktowanie kobiet społeczeństwom, które cierpią biedę, są bardzo słabo rozwinięte i w których edukacja jest na bardzo marnym poziomie. Dla porównania w Europie przyznano kobietom prawa wyborcze dopiero w XX wieku, a Szwajcaria – kraj bardzo bogaty i rozwinięty, przyznała je dopiero w latach osiemdziesiątych tego wieku. Kobiety w Wielkiej Brytanii mogły glosować w 1928 roku a kobiety w Turcji w 1930 roku, różnica na tym polu między obydwoma państwami jest niewielka.1 Arabia Saudyjska jest krajem, w którym kobiety nie mają praw wyborczych, w Libanie kobiety mają je ograniczone.


Sytuacji kobiet muzułmańskich nie da się ocenić jednoznacznie czy jest dobra czy też zła. W jednych krajach jest ona lepsza w innych gorsza. Kobiety te są często uciskane i nie mają prawa decydowania o swoim życiu, co często jest tłumaczone wymogami religijnymi. Islam jest bardzo często wykorzystywany do sankcjonowania patriarchalnych obyczajów, ponieważ jest religią, którą daje się łatwo nadużywać, gdyż nie ma jednej, nadrzędnej instancji orzekającej, która z interpretacji Koranu jest prawdziwa. Kobietom każe się nosić hidżaby, albo zasłaniać całe ciało od stóp do głów i uzasadnia się to tekstem Koranu. Teologowie muzułmańscy sami nie są zgodni co do tego, ile ta zasłona miała by zakrywać i czy mają ją nosić wszystkie kobiety czy też nie.
Kobiety, które nie wychodzą z domów są uznawane według naszych europejskich standardów za podporządkowane, ograniczone, wręcz więzione oraz zniewolone, a tak naprawdę mają bardzo dużo do powiedzenia w wielu sprawach. Często decydują na co ma być wydana wypłata męża czy też o wyborze małżonka dla dzieci. Często dzieje się tak, że w domostwie syna rządzi jego matka, której słucha się on w wielu sprawach nie wykluczając zawodowych.2 komentarze:

  1. wbrew pozorom muzulmanki, mimo ze "oficjalnie" ciche i ulegle w domach rzadza mezczyznami, bo dom to krolestwo kobiety, w wielu krajach muzulmanskich (Egipt, Tunezja) powstaja organizacje zrzeszajace mezow bitych przez zony - a podobno to arabki sa bite i zniewolone ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. 100 % racja Umm Huraja

    OdpowiedzUsuń

Template by:
Free Blog Templates