poniedziałek, 9 lutego 2009

Najsłynniejsze muzułmańskie feministki

Fatima Mernissi – jest socjolożką, która pochodzi z Maroka. Uważa ona, że islam jest religią seksistowską. Jej zdaniem najbardziej wymierzone przeciw kobietom są hadisy. Najsłynniejsza z nich brzmi: „ Ci, którzy powierzają swe sprawy kobietom, nigdy nie zaznają dobrobytu”. Hadisy są często interpretowane poza kontekstem, podważa się ich autentyczność a nawet zarzuca sfabrykowanie by utwierdzić patriarchalną strukturę społeczeństwa. Hadisy zostały spisane przez ludzi. Fatima Mernissi za jedyne źródło islamu uznaje Koran, który został objawiony przez Boga.
Profesor islamistyki Amina Wadud jako pierwsza kobieta w USA poprowadziła muzułmańskie nabożeństwo otwarte w kościele St. John w Nowym Jorku 15.03.2005 roku. Uważa ona, że nowe podejście do Koranu polega na wydobyciu tego, co jest w nim powiedziane na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn. Należy też prostować obiegowe i stereotypowe poglądy na temat koranicznego podejścia do kobiet, wynikających z niewłaściwych interpretacji tekstu Świętej Księgi. Amina Wadud walczy o to, by skupiano się reinterpretacji tych wersetów, które odnosiły się do konkretnej sytuacji społecznej z czasów Proroka Mahometa, a obecnie muszą zostać odniesione do nowego kontekstu historycznego oraz społecznego.
Profesor prawa Aziza al-Hibri zajmuje się prawem muzułmańskim, szariatem oraz jego interpretacją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Template by:
Free Blog Templates